آغاز جمع سپاری مشارکت در بازنگری سیاست های کلی انرژی کشور در ۸ محور تخصصی

بازنگری سیاست های کلی انرژی به دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست محترم کمیسیون انرژی در دستور کار مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع قرار گرفت. این جمع‌سپاری شامل ۹ بخش می باشد که ۸ بخش آن شامل ۸ حامل انرژی، و جمع‌سپاری نهم موضوعی و کلی می‌باشد.

فرایند این جمع سپاری از یکم تیرماه در سایت فعال شده و کاربران سامانه توانستند با مطالعه راهنمای فوری در پایین صفحه در سامانه ثبت نام و ورود نمایند و در این جمع‌سپاری نخبگانی شرکت نمایند.

لینک صفحه جمع‌سپاری انرژی