آغاز آزمایشی جمع سپاری مشارکت در بازنگری سیاستهای کلی انرژی کشور در ۹ محور تخصصی

بازنگری سیاست های کلی انرژی به دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست محترم کمیسیون انرژی در دستور کار مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع قرار گرفت. این جمع‌سپاری شامل ۹ بخش میباشد که ۸ بخش آن شامل ۸ حامل انرژی، و جمع‌سپاری نهم موضوعی و کلی می‌باشد.

فرایند این جمع سپاری از ۸ خرداد ماه در سایت فعال خواهد شد و کاربران سامانه خواهند توانست با مطالعه راهنمای سریع در پایین صفحه در سامانه ثبت نام و ورود نمایند و در این جمع‌سپاری نخبگانی شرکت نمایند.

این جمع سپاری در حال حاضر و تا تاریخ ۷ خرداد بصورت آزمایشی روی سامانه فعال گردیده است و پس از آن مرحله اصلی و دریافت اطلاعات فعال خواهد گردید.

لینک صفحه جمع‌سپاری انرژی