گزارش تصویری همایش اختتامیه نخستین جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام- ۲۷ بهمن ماه

گزارش تصویری از همایش اختتامیه نخستین جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تاریخ ۲۷ بهمن ماه۱۳۹۹ در سالن مجمع تشخیص مصلحن نظام و با تقدیر از برترین طرحها برگزار گردید.