آغاز دومین و سومین جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

با عنایت به پایان یافتن نخستین جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتایج آن، به اطلاع می رساند حسب دستور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دومین و سومین جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عناوین: “تدوین سیاست های کلی فضای مجازی” و “بازنگری در سیاست های کلی انرژی” به ترتیب از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ و۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه نجم آغاز خواهد گردید.

لازم به ذکر است این جمع سپاری ها با همکاری مشترک کمیسیون “علمی، فرهنگی و اجتماعی” و کمیسیون “تولید و امور زیربنایی” و مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع انجام می گیرد.