آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی مشارکت‌های جمع‌سپاری برنامه هفتم پیشرفت کشور


با پایان یافتن بررسی اولیه مشارکت‌های ثبت‌شده در سامانه نجم، کمیسیون‌های تخصصی برای ارزیابی نهایی این فرایند شروع به کار کردند.

تعداد مشارکت‌هایی که به کمیسیون‌های مربوطه ارائه شد، بدین شرح است:

  • عرصه بهداشت و درمان ۸۶ مشارکت
  • حقوقی و قضایی ۷۰ مشارکت
  • سیاسی و امنیتی ۹۱ مشارکت
  • اقتصاد کلان و بازرگانی ۱۵۷ مشارکت
  • زیربنایی و تولیدی ۱۴۰ مشارکت
  • علمی، فرهنگی و اجتماعی ۱۹۱ مشارکت


هیئت‌های بررسی توسط اعضای کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، برخی از پژوهشگران و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های زیرمجموعه مجمع، تشکیل شده است. این هیئت‌ها دو خروجی مشخص را ارائه خواهند کرد. اول اینکه نفرات برتر را مشخص کرده و دوم از بندهای سیاستی پیشنهادشده در تدوین نهایی سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت کشور استفاده می‌کنند. طبق زمان‌بندی صورت گرفته، نتیجه بررسی مشارکت‌ها اواسط بهمن ماه اعلام خواهد شد.

اولین فراخوان جمع‌سپاری با مشارکت اندیشکده‌ها، نخبگان، موسسات مطالعاتی راهبردی، دانشگاهها، پژوهشگاهها و عموم مردم با موضوع «تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت کشور» از ۱۶ شهریور سال جاری تا ۳۰ آبان ماه پذیرای نظرات کارشناسان و دستاوردهای پژوهشی در ۶ عرصه سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ زیربنایی و تولیدی؛ علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ عرصه حقوقی قضایی؛ بهداشت، درمان و سلامت بود.