فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری نشریه ای دو زبانه (فارسی – انگلیسی) است که به منظور ارتقای سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران و متخصصان، سهولت مبادله علمی بین آن‌ها، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف سیاستگذاری و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی انتشار می‌یابد. پروانه انتشار فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری در تاریخ ۸۷/۲/۲۳ به شماره ثبت ۱۲۴/۸۹۱ از سوی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید و فصلنامه در سال ۱۳۹۰ اولین شماره خود را منتشر نمود. از تاریخ ۹۳/۰۷/۲۸ براساس نامه شماره ۳/۱۸/۱۳۷۱۹۷  مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز علمی – ترویجی به این نشریه اعطا شده بود و از تاریخ ۹۸/۰۲/۰۹ براساس آئین‌نامه نشریات علمی، ابلاغ شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحت عنوان نشریه علمی سیاست نامه علم و فناوری فعالیت می‌نماید. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاست گذاری) و نیروی انسانی آن شامل مدیر مسئول، سردبیر، مدیر داخلی و کارشناس اجرایی است. این فصلنامه در پایگاه های سیویلیکا، نورمگز و مگ ایران نمایه می شود.