فصلنامه راهبرد

فصلنامه راهبرد

فصلنامه راهبرد تنها نشریه پژوهشکده تحقیقات راهبردی (مرکز تحقیقات استراتژیک) مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.

این فصلنامه از سال ۱۳۷۱ تاکنون فعال است.

به استناد مصوبه شورای راهبری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال ۱۳۸۹)، از بین ۴۰۶ نشریه، جایگاه نخست و در سال ۱۳۹۰ از بین ۶۳۰ و همچنین در سال ۱۳۹۱ از بین ۸۸۷ نشریه جایگاه هفتم را از نظر ضریب تأثیر Impact Factor در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کسب نموده است.

این فصلنامه تاکنون بیش از هزار مقاله در حوزه‌های مختلف به چاپ رسانیده است.