سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت (مصوب۱۳۸۴/۰۵/۲۲ – ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ )

۲۶- سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت.(مصوب۱۳۸۴/۰۵/۲۲ – ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)
سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت (ابلاغی مقام معظم ر هبری مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ )
 
۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور
– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
   2-  افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :
–          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
–          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها
–          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
۳- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :
–          گسترش تحقیق و توسعه
–          ایجاد قدرت طراحی
–          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
–          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
–          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی
۵- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.
۶- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
–          ارتقاء کیفیت کالاها
–          شناسایی و تحصیل بازار
–          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
۸-       گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
۹-       ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.