سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی (مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ )

۲۳- سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. (مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۵)
 سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی (مصوبه مورخ۱۳۸۳/۱۲/۱۵  مجمع تشخیص مصلحت نظام)
بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۵  مقام معظم رهبری ، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی ، طی ۸ ماه و ۱۹ بند به شرح ذیل به تصویب رسید . ۱- توسعه متوازن کمی و کیفی نظام آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی با هدف : ۱-۱ – تولید علم . ۲-۱ – تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی بویژه در علوم انسانی . ۳-۱ – تربیت نیروی انسانی کارآمد و مومن ، ارتقای توانمندی و سطح علمی منابع انسانی . ۴-۱ – توسعه نوآوری و نظریه پردازی علمی . ۵-۱ – تحکیم پیوند میان نظام آموزش عالی با زنجیره تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای ، فناوری و تولید با اولویت نیازهای کشور . ۶-۱ – ایجاد بسترهای مناسب جهت دستیابی آسان به تحصیل علم ، کسب مهارتهای فنی و تخصصی معتبر برای افراد مستعد و علاقمند با تنوع بخشی به نظام آموزش عالی ، حمایت از بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردمی . ۲- هدایت نظام آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور در جهت توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، افزایش خلاقیت ، روزآمد ساختن دانشگاه‌ها با تاکید بر : ۱-۲ – ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان . ۲-۲ – اهتمام به علوم انسانی و زبان و ادب فارسی . ۳-۲ – تعیین اولویت ها در آموزش و پژوهش برای تامین نیازهای کشور و نیل به جایگاه اول علمی و فنی در منطقه . ۴-۲ – توجه به مبانی و احیای تاریخ علمی و فرهنگی اسلام و ایران به منظور تقویت هویت اسلامی و ملی و خودباوری دانشجویان و پژوهشگران . ۵-۲ – توسعه مناسبات منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی . ۳- بهینه سازی ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور با هدف ارتقای بهره‌وری و شکوفایی علمی با تاکید بر : ۱-۳ – تقویت منابع مالی پایدار و متنوع در دانشگاه‌ها و تجهیز زیربناهای آموزشی و پژوهشی و ارتقای شاخص‌های توسعه علوم و فناوری با توجه به استانداردهای جهانی . ۲-۳ – اصلاح نظام پذیرش دانشجو . ۳-۳ – استقرار نظام مالکیت معنوی در کشور . ۴-۳ – طراحی و تدوین متون ، کتب و برنامه‌های درسی بر اساس مبانی فکری اسلام بویژه در رشته‌های علوم انسانی در نظام آموزشی و پژوهشی کشور و اهتمام به بسط نظریه پردازی در این زمینه . ۵-۳ – اصلاح و توسعه نظام آموزشی کشور در جهت متناسب نمودن ترکیب نیروی انسانی ماهر و متخصص با نیازها ، مزیت‌ها ، ظرفیت‌ها و تحولات علمی در داخل و خارج کشور . ۶-۳ – ایجاد نظام شایسته سالاری در مدیریت آموزشی و تحقیقاتی کشور مبتنی بر تخصص و تعهد. ۷-۳ – بهره‌گیری از فناوریهای پیشرفته در نظام آموزش و تحقیقات کشور . ۸-۳ – ایجاد ساختار مناسب برای تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی در عرصه‌های اجتماعی ،‌ آموزشی ، علمی و تحقیقاتی با تاکید بر نظریه‌پردازی علمی بویژه در علوم انسانی ، تبادل استاد و دانشجو ، ایجاد مراکز علمی شامل بین رشته‌ای ، دوره ها و پژوهشهای مشترک و نظریه‌پردازی علمی در زمینه الگوهای توسعه و رابطه علم و دین با هدف تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی . ۴- اهتمام به اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش ، ارتقای کیفیت عقیدتی ، علمی و عملی هیات‌های علمی موجود و تربیت اساتید و معلمان مومن به اسلام و متعهد به انقلاب و علاقه‌مند به اعتلای کشور . ۵- ساماندهی به نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها مبتنی بر توانایی ، کارآیی و اثربخشی و سازماندهی به نظام ارتقای هیات علمی و ارزیابی پژوهشگران با معیار تولید علم و فعالیت های کاربردی و توسعه ای و رفع نیازها و مشکلات علمی و فنی کشور . ۶- ساماندهی به نظام آمار و اطلاعات علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی بویژه حوزه های علمیه و ایجاد ساختارهای لازم برای تبدیل نتایج فعالیت های علمی و تحقیقاتی به تجربه‌های انباشته و قابل دسترسی . ۷- تعریف ، شناسایی ، هدایت ، پرورش ، جذب و بکارگیری استعدادهای درخشان و ایجاد بسترهای مناسب جهت جذب و پیش‌گیری از مهاجرت نخبگان ، استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها در صورت نیاز . ۸- برنامه ریزی برای افزایش نقش دانشگاه‌ها ، مراکز تحقیقاتی و فرهنگستانها در ارتقای کارآمدی نظام ، دفاع از مرزهای اعتقادی ، وحدت و امنیت ملی و صیانت از فرهنگ و هویت ملی – اسلامی در برابر تهاجم فکری و فرهنگی بیگانگان . مصوبه فوق مشتمل بر هشت (۸) ماده و نوزده (۱۹) بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید .
اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام