سیاست های کلی نظام در بخش مالی (مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۲ )

۲۲- سیاست های کلی نظام در بخش مالی.(مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۲)
سیاستهای کلی نظام در بخش مالی (مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲  مجمع تشخیص مصلحت نظام )  
شماره : ۰۱۰۱/۳۸۱۵۳ 
تاریخ : ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ 
    بر اساس بند اول اصلی یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ مقام معظم رهبری، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی در بخش مالی طی ۶ ماده به شرح ذیل به تصویب رسید. 
 
1- قطع اتکاء هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حداکثر تا پایان برنامه پنجم . 
2- اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی ، رونق تولید و سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی ، ارتقاء اعتقاد عمومی ، ساده سازی و شفافیت ، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیت های مالیاتی . 
3- تدوین نظام بودجه ریزی کشور بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی هماهنگ با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های ۵ ساله و تاکید بر شفاف سازی ، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت . 
4- ساماندهی ، گسترش و ارتقاء بازار مالی ایران (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی ، شفافیت سلامت ، با بهره‌مندی از فناوری های نوین ، همچنین ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران و موسسات فعال در بازارهای مالی با حفظ مسئولیت پذیری آنان ، تشویق رقابت و ابتکارات ، پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با تخلف‌های حقوقی و کیفری مالی . 
5- تفکیک مقام های نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازارهای مالی . 
6- اصلاح ساختار سازمانی بانکها در جهت افزایش کارآیی ، کاهش هزینه‌ها و روان‌تر شدن عملیات و خدمات . اصلاح ساختار مالی در جهت کفایت سرمایه با توجه به استانداردهای جهانی و کاهش بدهی های دولت . عادلانه کردن سود تسهیلات با رعایت موازین بانکداری اسلامی ، رقابتی کردن فعالیت ها با هدف رونق سرمایه‌گذاری ، اشتغال و تولید. 
    مصوبه فوق مشتمل بر شش (۶) ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . 
اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام