سیاست های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری (مصوب۱۳۸۲/۰۹/۰۸ (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ )

۱۹- سیاست های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری.(مصوب۱۳۸۲/۰۹/۰۸ (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹)
سیاستهای کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری (مصوبه مورخ۱۳۸۲/۰۹/۰۸  مجمع تشخیص مصلحت نظام )
 بر اساس بند اول اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ مقام معظم رهبری ، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری طی ۱۱ بند به شرح ذیل به تصویب رسید . 
۱- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی . 
2- تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است . 
3- تنظیم سیاست‌های پولی ، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات . 
4- افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع . 
5- افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین المللی از طریق لغو انحصارات غیر ضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساختهای ملی و حمایت از ارتقاء خلاقیت و نوآوری . 
6- بهره‌گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق : ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها . 
7- تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس‌انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزارهای پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری . 
8- توجه به کسب دانش فنی – دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلند مدت . 
9- تنظیم فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس سهام به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود . 
10- ساماندهی رفتار تقنینی اداری ، قضایی ، بازرسی ، نظارت ، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید . 
11- تسهیل شکل‌گیری و توانمندسازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی . 
مصوبه فوق مشتمل بر یازده (۱۱) بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید .