سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی (مصوب۱۳۸۱/۰۷/۲۷ )(ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ )

۱۴- سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی.(مصوب۱۳۸۱/۰۷/۲۷-ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹)
سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی (مصوب۱۳۸۱/۰۷/۲۷- ابلاغی۱۳۸۹/۱۱/۲۹ )
مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی را ابلاغ فرموند.  در این سیاست های ابلاغی که به عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین فرمودند. پیش نویس این سیاست ها قبلا” در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود.  متن کامل سیاست های کلی  ابلاغی از سوی مقام  معظم رهبری به شرح زیر است: سیاست­های کلی بخش شهرسازی
۱-      مکان­یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع  آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت­ها و شبکه شهری. ۲-      تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی،  حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی. ۳-       هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی. ۴-      تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه­ای و در چارچوب طرح های مصوب. ۵-      حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی. ۶-      جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت­های حاشیه ای و نامناسب موجود. ۷-      تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی. ۸-      ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی. ۹-      رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد. ۱۰-      سطح­بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
 11-   رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.