سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ – مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ )

۱۰- سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل. (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ – مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۰۳)
  • بخش حمل و نقل
 سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد “حمل  نقل” مصوب مورخ۱۳۷۷/۱۰/۲۳  که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۳  توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۳  دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.  

۱- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر: ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. کاهش شدت مصرف انرژی. کاهش آلودگی زیست‌محیطی. افزایش ایمنی. برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا. ۲- افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات. ۳- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر: نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها. آمایش سرزمین. ملاحظات دفاعی ـ امنیتی. سودآوری ملی. موقعیت ترانزیتی کشور. تقاضا. ۴- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش. ۵- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‎المللی.