سیاست های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ منابع‌ آب (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ – مصوب ۱۳۷۸/۰۵/۰۹ )

۷- سیاست های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ منابع‌ آب. (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ – مصوب ۱۳۷۸/۰۵/۰۹)
  • بخش منابع آب
سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد “منابع آّب” مصوب مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳  که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۳  توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۳  دفتر معظم له ابلاغ گردیده است. ۱-ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور. ۲- ارتقای بهره‎وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. ۳- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن. ۴- تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان‎داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‎برداری. ۵- مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.