سیاست های‌ کلی نظام‌ در بخش‌ منابع‌ طبیعی (ابلاغی۱۳۷۹/۱۱/۰۳ – مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۲ )

۶- سیاست های‌ کلی نظام‌ در بخش‌ منابع‌ طبیعی. (ابلاغی۱۳۷۹/۱۱/۰۳ – مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۲)
  • بخش منابع طبیعی
 سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد”منابع طبیعی”مصوب مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳  که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۳   توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ۱۳۷۹/۱۱/۰۳   دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.
 1-  ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید‌شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‎وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
۲- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن. ۳- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن. ۴- گسترش تحقیقات کاربردی و فن‎آوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.