فصلنامه سازمانهای بین المللی

فصلنامه سازمانهای بین المللی

«سازمان‌های بین‌المللی»، فصلنامه‌ای تخصصی در زمینه موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی است که توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر می‌شود. این فصلنامه به استناد نامه شماره ۲۵۵۹۳/۹۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر می شود.

اهداف، رسالت و محور جذب مقاله در فصلنامه:

هدف اصلی این نشریه، تولید ادبیات تخصصی در زمینه موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور استفاده از سوی تصمیم‌گیران، جامعه علمی و علاقمندان است. این فصلنامه تلاش خواهد کرد تا فرصتی جهت تعاطی افکار اساتید، پژوهشگران و صاحب‌نظران برای تحلیل و بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی، و همچنین نقش و منافع جمهوری اسلامی ایران در این حوزه ایجاد نماید.

مقالات منتشره در فصلنامه شامل طیف وسیعی از مباحث نظری مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های هنجارسازی(Normative Function)، نظارت(Monitoring Function)، اقدامات اجرایی(Operational Function) و قانونگذاری((Legislative Function به عنوان مهمترین کارکردهای سازمان‌های بین‌المللی و همچنین سایر حوزه های موضوعی مرتبط با سازمان های بین المللی و منطقه‌ای  همچون: سیاست خارجی، روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی و بین‌الملل، سیاست‌های امنیتی، منازعات زیست‌محیطی ، الگوهای ائتلاف و جنگ، چانه‌زنی و حل مناقشه، توسعه و تنظیم اقتصادی و جنبش‌های سرمایه بین‌المللی می‌باشد.

این نشریه همچنین مقالات علمی که به بررسی اقدامات و سیاست های سازمان‌هایی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، ناتو، بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی، دیوان بین الملل دادگستری، دادگاه حقوق بشر اروپا، سازمان ملل و ارگان های زیر نظر آن و سازمان‌های مشابه به چاپ رسانده و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بین‌المللی را پوشش میدهد.

پرواضح است مقالاتی که ضمن رعایت اصول و روش های تحقیق علمی، راهبردهایی را در مسائل مبتلا به جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان های بین‌المللی و منطقه‌ای ارائه دهند، از اولویت بیشتری برای چاپ در فصلنامه برخوردار خواهند بود.

 ضرورت انتشار:

۱٫ با توجه به اهمیت روزافزون سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه در  حوزه های کارکردی همچون هنجارسازی (به منظور تبیین و اعلام روش‌ها و هنجارهای مورد قبول عام جامعه بین المللی از طریق صدور بیانیه ها، گزارش ها، قطعنامه‌ها و اعلامیه ها) و نظارتی (به منظور اطمینان از اجرای صحیح تعهدات قراردادی یا هنجاری پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی)، طبعا مطالعه و بررسی تخصصی و علمی «سازمان‌های بین‌المللی»، ضرورتی اساسی برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور محسوب می شود. به عنوان مثال در حوزه کارکرد نظارتی، سازمان‌های بین المللی نظارتی عدیده‌ای همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان منع سلاح های شیمیایی و سازوکارهای مهمی همچون جلسات ادواری بازنگری، کمیته های ویژه نظارتی و…. تاسیس شده اند که مطالعه و بررسی سیاست ها، رویه ها، سازکار و حوزه عمل آنها به صورت تخصصی، امروزه از اهمیت به سزایی برخوردار است.

۲٫ علی‌رغم اینکه از تاسیس رشته های دانشگاهی همچون علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، سال ها می گذرد و باوجود اینکه موضوعات مرتبط با سازمان های بین المللی در زمره موضوعات اساسی این رشته های تحصیلی است، اما دانشجویان و اساتید این رشته ها و سایر صاحبنظران و علاقمندان از داشتن نشریه‌ای تخصصی که به موضوعات مطروحه در سازمان های بین المللی  بپردازد، محروم بوده اند. این نشریه تلاش می کند این نقص را بر طرف کند.

۳٫ فقدان و یا کمبود ادبیات علمی و تخصصی در مورد سازمان های بین المللی به زبان فارسی، ضرورت تولید مقالات و بررسی های علمی را در این زمینه ایجاب می کند. چنین ضرورتی با آگاهی از این امر که معدود آثاری هم که در این زمینه وجود دارند، به صورت ترجمه از سایر زبان‌هاست، دوچندان می شود.

۴٫ همچنین معدود آثاری که در زبان فارسی وجود دارند، بیشتر وجوه کلی  و ساختاری سازمان های بین المللی همچون معرفی سازمان‌های بین المللی، به‌ویژه معرفی ملل متحد را در دستور کار خود قرار داده اند.

۵٫ همچنین پرداختن به مسائل سازمان های بین المللی، آن هم به صورت علمی و دقیق که هدف و رسالت این فصلنامه است، می‌تواند کمک شایانی به درک و فهم صحیح تر دست‌اندرکاران سیاست خارجی کشور از سازمان های بین المللی و مسائل مبتلا به بکند؛ وضعیتی که تبدیل به یکی از مهمترین چالش های کشور در زمینه سیاست خارجی و مسائل بین المللی در چند سال اخیر شده است، شاهد خوبی بر این مدعاست.

۶٫ هیچ نشریه‌ای که به مطالعه اختصاصی سازمان‌های بین‌المللی و حوزه‌های مرتبط با هنجارسازی و نظارت و موضوعات مطروحه در آنها بپردازد، تاکنون در ایران منتشر نشده است و از همین روی چاپ و انتشار فصلنامه سازمان های بین المللی ضروری می نماید.

فصلنامه «سازمان‌های بین‌المللی» با درک این ضرورت‌ها و باکسب مجوز از وزارت علوم، از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر می‌شود.