مرکز «مطالعات و بررسی های راهبردی» به عنوان بازوی علمی-پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول مدیریت امور پژوهشی‌ مورد نیاز کمیسیون های تخصصی دائمی مجمع (کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی، کمیسیون زیربنایی و تولیدی، کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری، و کمیسیون حقوقی وقضائی) را بر عهده دارد. در حال حاضر، ریاست مرکز «مطالعات و بررسی های راهبردی» بر عهده دبیر شورای عالی پژوهش قرار گرفته است. در این دوره «تحول در رویکردهای سنتی سیاستگذاری عمومی و اتخاذ رویکردهای نوین به سیاست»، محور فعالیت‌های مرکز می باشد.

جایگاه سازمانی

این مرکز از لحاظ سازمانی وابسته به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و زیر نظر رئیس محترم دبیرخانه، جناب آقای دکتر محسن رضایی، اداره می‌شود.

ارکان مرکز

ارکان مرکز عبارتند از:

  • رئیس مرکز
  • شورای عالی پژوهش