تاریخچه

مرکز «مطالعات و بررسی های راهبردی» یکی از نهادهای زیر نظر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با هدف مشارکت در تدوین سیاست­های سطح کلان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف سیاستگذاری (بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی)، در سال ۱۳۶۸ تشکیل گردید. در بدو شکل گیری، این مرکز با عنوان مرکز «تحقیقات استراتژیک» مشغول به فعالیت بود و وظیفه آن انجام مطالعات استراتژیک در زمینه‌های مختلف تعریف شده بود. این مرکز تا سال ۱۳۷۶ در زمره یکی از مؤسسات تابعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کرد، اما در این سال براساس مصوبه شورای عالی اداری از نهاد ریاست جمهوری منتزع گردید و به عنوان بخش تحقیقاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن پیوست. این مرکز در سال ۱۳۹۷، تحولات ساختاری و ماموریتی را تجربه کرد و هم اکنون با عنوان مرکز «مطالعات و بررسی های راهبردی» به کار خود ادامه می دهد.