سامانه گنجینه

این سامانه دربرگیرنده اسناد بالادستی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با سیاست های کلی و نیز پژوهش های مرتبط می باشد به نحوی که مستندات آنها در این سامانه آرشیو شده است.