پژوهشکده تحقیقات راهبردی

حوزه تخصصی ماموریت این پژوهشکده، مطالعه مبانی و بنیان های نظری (شامل هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، و روش شناسی اسلامی) در امور الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، سیاست­های کلی اصل ۴۴، ولایت فقیه، حکمرانی و فقه حکومتی، سیاست خارجی و امور بین الملل، حقوقی و قضایی، دفاع و امنیت ملی، و فرهنگی-اجتماعی می باشد.

 

آدرس سایت اصلی پژوهشکده : csr.ir/fa